Sokakların Altında Cinayetler: X-Men Mutant Katliamı - İkinci Kısım

Mutant Katliamı

Bu yazı dizisinin birinci kısmında, Mutant Katliamı olayının başlangıcını ve X-Men takımının bakış açısını atlattım. Bu yazıda olayda X-Factor ve diğer karakterlerin rolünü anlatacağım. Yazının birinci kısmını buradan okuyabilirsiniz.

X-Factor takımının (Cyclops, Marvel Girl, Iceman, Beast ve Angel) Mutant Katliamı olayına dahil olması, himayelerine aldıkları iki öğrencilerinin Mystique’in önderliğini çektiği Freedom Force tarafından yer altındaki tünellere kovalanmasıyla başlar. Freedom Force’un kehanetçisi Destiny, tünellerde ölümden başka bir şey görmediği için Mystique grubunu tünellere yöneltmez.

Kısa sürede mutant katliamına tanık olan Takım, hem çocukları bulmak hem de kurtarabildiklerini kurtarmak için iki gruba ayrılırlar. Daha sonradan kısa bir süreliğine takıma katılacak olan Caliban’la karşılaşır, mutant güçlerini nötrleme yeteneğine sahip Leech’i de himayelerine alırlar. Mutant katliamının belki de en önemli olayı, Angel’ın yaralanması olur.

X-Factor - Mutant Katliamı
Scott ve diğerleri yaralanır, malikaneye geri çekilmeye karar verirler fakat küçük öğrencilerinden biri hâlâ tünellerdedir. Kız arkadaşıyla ayrılan, Jean’e olan aşkı da depreşen Angel, biraz da kendini kanıtlama niyetiyle gözükara bir cesaretle tünellere tek başına devam eder. Harpoon ve Blockbuster ile savaşır, kaybeder ve iki kanadından duvara mızraklanır. Üçüncü mızrak canını alacakken Thor olaya dahil olur ve Angel’ı kurarır. Fakat Angel’ın kanatları çok ciddi hasar almıştır ve Warren Worthington’un Angel olarak ‘ölüp’ Archangel olarak doğumuyla sonuçlanacak olayları başlatır (elbette bu da başka bir yazı dizisi).

Sonuç olarak X-Factor tünellerde kurtarabildikleri birçok Morlock’u kurtarırlar. Aşağıda X-Men’in mücadele seslerini duyar, birkaç defa uzaktan görürler fakat hiç karşılaşmazlar. Sonra Thor Angel’ı takım arkadaşlarının himayesine bıraktıktan sonra onlara tünelleri bir an önce terk etmelerini söyler. Tünelleri yakıp kavuracak bir ısı dalgası patlatarak ölülere bir nevi cenaze verir. X-Men’i de neredeyse istemeden kavuracak olan o ısı patlamasının sorumlusu Thor’dur yani.


Olaylardan sonra Morlock’ların bir kısmı X-Factor, bir kısmı ise X-Men tarafından kurtarılmıştır. Fakat iki grubun birbiriyle iletişimi olmadığı için her iki Morlock grubu da sağ kalan son Morlock’lar olduklarını sanırlar. Mutant katliamından sonraki bölümlerde yeni bir ev bulmaları ve normal insanların dünyasına alışmaya çalışırken yaşadıkları zorluklara değinilir. Fakat bir süre sonra Morlock'lar yeni bir lider önderliğinde tünellerine geri dönerler.

Angel'ın Kanatlarının Yaralanması

Yorumlar