Game of Thrones: Ormanın Çocukları, İlk İnsanlar ve Andallar

Ormanın Çocukları
Herkesden önce Ormanın Çocukları vardır. Barışçıl ve ufak tefek insanlardır. Ormanlarda yaşar, onları büvet ağaçlarından izleyen isimsiz tanrılara taparlar.

Daha sonra İlk İnsanlar gelir. Geldikleri gibi işgale başlar, çocukların direnişiyle karşılaşırlar. İnsanların silahları ve aletleri vardır, çocukların ise büyüleri ve büyücüleri. Her iki taraftan da ağır kayıplar verilince insanların lideri ve çocukların baş büyücüleri barış yapmak için bir araya gelir. Anlaşmalarına göre tepeler, çayırlar, düzlükler insanlara verilecek; ormanlar ise Ormanın Çocuklarına kalacaktır. Çocuklar İlk İnsanlara karışmayacak, insanlar ise karşılığında büvet ağaçlarının hiçbirine dokunmayacak, tanrıların onları izlemesine izin verecektir.


Anlaşmaları uzun yıllar boyunca sürer. İlk İnsanlar isimsiz tanrıların büvet ağaçlarından kendilerini izlemelerine izin verirler. Dahası, çok geçmeden beraberlerinde getirdikleri tanrıları terk eder, isimsiz tanrılara tapmaya, büvet ağaçlarına ibadet etmeye başlarlar. Ormanın Çocukları ormanlarını nadiren terk ederler.

Sonra Andallar Dar Deniz'i aşarak gelir.

Beraberlerinde yedi tanrıyı getirir, İlk İnsanların topraklarını işgal etmeye başlarlar. Bütün büvet ağaçlarını yakar, ormanlara girerek Ormanın Çocuklarını katlederler. Güneydeki İlk İnsanların çoğunluğu katledilir, kalanların kanlarına Andallar karışır. Fakat Kışyarı'ndaki Kuzey Kralı direnir. Andallar boğazı geçip kuzeye giremezler ve İlk İnsanlar orada krallıklarını sürdürürler. Büvet ağaçlarına tapar, kendi geleneklerini yaşarlar, fakat Ormanın Çocukları artık ortadan kaybolmuştur.

Diz Çöken Kral
Kuzey Krallarının direnişi, Targeryanlar'ın krallıkları birleştirmek için gelişine kadar sürer. İsmi tarihe Diz Çöken Kral olarak geçen Torrhen Stark, Birinci Aegon'un önünde diz çökerek bağlılık yemini eder ve ilk Kuzey Bekçisi olur.

Kuzeyliler hâlâ İlk İnsanların kanını taşımakta, büvet ağaçlarına ibadet edip Ormanın Çocuklarının isimsiz tanrılarına tapmaktadırlar.